Számlavezetés egyéb szervezetek részére

2012-07-09 10:54:46

Az egyéb szervezetek pénzforgalmi számlát nyithatnak, mely a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközök kezelésére szolgál.

Szervezeti formák:

 • önkormányzat,
 • alapítvány,
 • társadalmi szervezet,
 • egyesület,
 • lakásszövetkezet,
 • társasház,
 • egyéb szervezet.

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:

Önkormányzatok:

 • közjegyző által hitelesítet alapító okirat,
 • a Képviselő-testület alakuló üléséről, illetve a polgármester-választásról szóló jegyzőkönyv hitelesített másolata,
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány(ok),
 • a PM Megyei Államháztartási Hivatal által kiállított igazolás eredeti példánya a költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételéről,
 • KSH számot igazoló okirat.

Egyéb szervezetek:

 • alapító okirat,
 • a megyei bíróság vagy más hatóság által kiállított nyilvántartásba vételt igazoló okirat,
 • aláírási címpéldány,
 • KSH számot igazoló okirat.

A számla felett a társasági szerződésben képviseleti joggal felruházott személy(ek) rendelkezhet(nek), és jogosult(ak) más rendelkező(ke)t is bejelenteni.

Az ügyfél megbízásai lehetnek:

 • készpénz-befizetés,
 • készpénz-felvét,
 • átutalás,
 • azonnali beszedési megbízás,
 • tartós megbízás (pl. hiteltörlesztés),
 • betét lekötés meghatározott időre,
 • folyószámlahitel-felvét,
 • bankkártya-igénylés.

A forgalmazó napokon a teljes pénzforgalomról részletes kimutatás készül, melyet postán keresztül másnap juttatunk el ügyfeleink részére.