2015-10-06 14:23:30

Elszámolási és forintosítási információk

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a „Rábaközi” Takarékszövetkezet a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott forint alapú fogyasztói kölcsönszerződései részét képező, 2010. november 26. napját követően közzétett, továbbá a korábban közzétett, e napot követően módosított általános szerződési feltételek és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételek egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötései alapján egyoldalú emelést nem hajtott végre.

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a „Rábaközi” Takarékszövetkezet a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése szerinti, deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönt nem nyújtott.

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL letöltés

TÁJÉKOZTATÁS lakossági forintalapú kölcsönszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére letöltés

KÖZLEMÉNY a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt, és egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség teljesítéséről  letöltés

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről

 • TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről FORINT alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában letöltés
 • TÁJÉKOZTATÓ a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről DEVIZA alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában letöltés

Nyilatkozat, kérelem és igazolás nyomtatványok

 • Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor letöltés
 • Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor letöltés
 • Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz letöltés
 • Adatváltozást bejelentő nyomtatvány  letöltés
 • Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez letöltés
 • Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről letöltés
 • Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez letöltés
 • Elszámolási igénybejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez letöltés
 • Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez  letöltés


 • Panaszbejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban letöltés

 •  Tájékoztató a Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás és a döntés elleni jogorvoslat szabályairól  letöltés
 • Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában  letöltés
 • Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában letöltés
 • Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában letöltés

 

A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége.

Link: https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták internetes, MNB honlapon belüli elérhetősége:

Link: https://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvany