2014-08-18 15:30:32

FATCA

TÁJÉKOZTATÓ

a FATCA törvényben előírt kötelezettségeknek való megfelelésről

Mi az a FATCA?

A FATCA egy betűszó, jelentése Foreign Account Tax Compliance Act, azaz „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény”.

Mi a FATCA célja?

A FATCA célja, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n (továbbiakban: Egyesült Államok) kívüli pénzügyi eszközeik után is adót fizessenek. A FATCA törvény ennek érdekében egy jelentéstételi rendszert vezet be a pénzügyi intézmények számára meghatározott számlák vonatkozásában.

Az Egyesült Államok 30%-os forrásadót vet ki - a jogszabályban meghatározott időponttól - a rendelkezésben meghatározott, amerikai forrásból származó jövedelmekre (pl. osztalék, kamat, jogdíj, bérleti díj, stb.), amennyiben azt nem amerikai pénzintézetnek fizetik.

A 30% forrásadó levonási kötelezettség nem vonatkozikaz együttműködő intézményekre, amelyek megállapodást kötnek az IRS-szel (Internal Revenue Services, amerikai adóhatóság) arra vonatkozóan, hogy felülvizsgálják, átvilágítják ügyfeleiket, folyamataikat, és jelentést tesznek (Nemzeti Adó és Vámhivatalon (NAV) keresztül) az IRS felé amerikai ügyfeleikről, vagy az adott pénzügyi intézmény rezidens országa kormányközi megállapodást köt az Egyesült Államokkal, így az intézménynek a helyi jogszabályokba átültetett FATCA szabályoknak kell megfelelnie.

Magyarország és a FATCA

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya 2014. február 4-én kormányközi megállapodást írt alá az országaink adóhatóságai közötti automatikus adatcsere és a FATCA rendelkezésekben meghatározott feladatok teljesítésének támogatására. Az e megállapodás kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XIX. törvény értelmében 2014. július 01-től minden magyarországi Pénzügyi Intézménynek olyan ügyfél azonosítási rendszert kell alkalmaznia, amely segítséget nyújt az ügyfelek érintettségének és az alkalmazandó adózási nyomtatványok meghatározásában, valamint meglévő ügyfeleiket át kell világítaniuk FATCA érintettség szempontjából, továbbá 2015-től a FATCA érintett ügyfelekről – évente - jelentést kell tennie a nemzeti adóhatóság (NAV) felé.

Takarékszövetkezet és a FATCA

A Takarékszövetkezet elkötelezett a FATCA szabályok betartásának vonatkozásában.

A „Rábaközi” Takarékszövetkezet teljesítette az együttműködő pénzügyi intézményi státusz megszerzéséhez szükséges feltételként előírt regisztrációs kötelezettséget az IRS-nél, melyet a regisztráció során kapott GIIN szám (Global Intermediary Identification Number, globális pénzintézeti azonosító szám) igazol.

A „Rábaközi” Takarékszövetkezet GIIN száma: B4P94G.99999.SL.348

Mi a teendője?

  • Ahhoz, hogy takarékszövetkezetünk meg tudja állapítani, hogy Ön a FATCA érintettségű személynek minősül-e, 2014. július 01-jét követően ki kell töltenie egy a Takarékszövetkezet által kidolgozott FATCA nyilatkozatot.

  • A nyilatkozatban megadott adatok alapján - amennyiben Ön a FATCA érintett személynek minősül – további az IRS által publikált - adónyilatkozatot tölthet ki, illetve igazolhatja, hogy a FATCA szempontjából egyesült államokbeli személy vagy nem egyesült államokbeli személy.

  • Amennyiben a FATCA nyilatkozat / adónyilatkozat kitöltése hiányos, vagy Ön nem kíván FATCA nyilatkozatot / adónyilatkozatot tenni, úgy takarékszövetkezetünk a jogszabály rendelkezése alapján az Ön adatait Egyesült Államokbeli Személy ügyfelekéhez hasonlóan kezeli és továbbítja a NAV részére.

Mely számlákra vonatkozik a jelentési kötelezettség?

A jelentési kötelezettség olyan számlákra vonatkozik, amelyet egy vagy több Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy (egy egyesült államokbeli személyt jelent) tart fenn, vagy olyan Nem Egyesült Államokbeli Jogalany tart fenn, amelyben egy vagy több Ellenőrzést Gyakorló Személy Meghatározott Egyesült Államokbeli Személy. A számlát nem kell Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának tekinteni, amennyiben ezt a számlát a jogszabályban meghatározott átvilágítási eljárás lefolytatása után nem minősítik Egyesült Államoknak Jelentendő Számlának.

Ki tekintendő egyesült államokbeli személynek?

Egyesült államokbeli természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv).

Egyesült Államokbeli Természetes Személy: az egyesült államokbeli állampolgársággal vagy egyesült államokbeli illetőséggel bíró magánszemély. (Ön egyesült államokbeli illetőségű, ha egyesült államokbeli a születési helye; vagy a lakcíme; vagy a tartózkodási helye; vagy a levelezési címe; vagy egyesült államokbeli postafiókkal rendelkezik; vagy egyesült államokbeli illetőségű szolgáltatónál mobiltelefon vagy vezetékes telefon előfizetéssel rendelkezik; vagy egyesült államokban fenntartott számlára vonatkozóan állandó átutalási megbízással bír; vagy számlája felett egyesült államokbeli lakcímmel rendelkező személy meghatalmazott, aláírásra jogosult.)

Egyesült Államokbeli Jogi Személy: a társaság egyesült államokbeli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szerv (többek között), ha a cég alapítása vagy bejegyzése az Egyesült Államokban történt; vagy a társaság székhelye, telephelye, fiókja az Egyesült Államokban található; ha a társaság Ellenőrzést Gyakorló Személye egyesült államokbeli illetőségű személy.

Az Ön szempontjából mely adatok kerülnek lejelentésre?

- Az Egyesült Államokbeli Személy neve, címe és az egyesült államokbeli adóazonosítója,

- Nem Egyesült Államokbeli Jogalany esetében, amelyről a jogszabályban meghatározott átvilágítási eljárás alkalmazása során kiderül, hogy annak egy vagy több olyan Ellenőrzést Gyakorló Személy is részese, aki Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek minősül, akkor az adott jogalany és minden egyes Meghatározott Egyesült Államokbeli Személynek a neve, címe és az egyesült államokbeli adóazonosítója (ha van);

- a számla száma (vagy számlaszám hiányában egy annak megfelelő azonosítószám);

- a számla egyenlege vagy értéke az adott naptári év vagy egyéb megfelelő jelentéstételi időszak végén, vagy ha a számlát évközben lezárták, közvetlenül a zárás előtt.

A NAV felé történő adatszolgáltatás első határideje: 2015.06.30.

Az adatszolgáltatás teljesítéséről a jelentést követő 30 napon belül érintett ügyfeleinket külön írásban is tájékoztatjuk.

 

A FATCA-val, a kormányközi megállapodással, valamint az egyes adózási dokumentumok kitöltésével kapcsolatban további információkat kérhet munkatársainktól, valamint keresse honlapunkat http://www.rabakozitksz.hu, továbbá részletes angol nyelvű információt talál az IRS honlapján http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA)