2015-02-04 15:49:54

Otthonteremtési kamattámogatás

Otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlásához, építéséhez, valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez

 

fokuszban az otthonteremtésMeghatározott feltételek teljesülése esetén otthonteremtési kamattámogatás vehető igénybe

 • új lakás vásárlásához, építéséhez,

 • valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és legalább komfortos, használt lakás bővítéséhez.

A konstrukció lényege, hogy az állam a forint kölcsönök kamatainak megfizetéséhez kamattámogatást nyújt, a futamidő első 5 évében.

Az otthonteremtő kamattámogatás kizárólag forinthitelhez igényelhető. Ezeknél a hiteleknél a kamat, a költség, valamint a tőke törlesztése is csak forintban történhet. 

 
Mely ingatlanok vásárlására/építésére/korszerűsítésére lehet igényelni az otthonteremtési kamattámogatást?

 

Az alábbi táblázat foglalja össze azokat a hitelcélokat és a kapcsolódó feltételek, melyek fennállása esetén igényelhető az otthonteremtési kamattámogatás.

Milyen célra igényelhető kamattámogatás?

Feltétele

Mekkora lehet az ingatlan értéke, a korszerűsítés költsége?

Mekkora lehet a felvett kölcsön összege?

Új lakás vásárlására1

 

A jogosultság megállapítását a lakóingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés megkötését követő 120 napon belül kell kérni
a pénzügyi
intézménytől.

Az új lakás (ÁFA-t tartalmazó telekár nélküli) vételára, építés esetén bekerülési költsége nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot.

 

max. 15 millió Ft

 

Új lakás építésére1

 

A jogosultság megállapítását a használatbavételi engedély kiadása
előtt kell kérni
a pénzügyi intézménytől.

max.15 millió Ft

 

Használat lakás vásárlására

 

A jogosultság megállapítását a lakóingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés megkötését követő 120 napon belül kell kérni
a pénzügyi intézménytől.

A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 20 millió Ft-ot.

 

max.10 millió Ft

 

Lakáskorszerűsítési, bővítési munkákra1

 

A jogosultság megállapítását a bővítési és korszerűsítési munkák megkezdése előtt kell kérni a pénzügyi intézménytől.

A hitelintézet által elfogadott (ÁFA-t tartalmazó) korszerűsítés költsége nem lehet több mint 15 millió Ft

max.10 millió Ft

 

 

 1  Építés és korszerűsítés esetén a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át számlával kell igazolni. A számlabenyújtási kötelezettség mértéke hatósági árverésen történő ingatlanvásárlás esetén az ingatlan árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

Jó, ha tudja, hogy...
a költségek igazolására bemutatott számlákat
a támogatott személy köteles öt évig megőrizni. A benyújtott számlák valódiságát az adóhatóság akár a helyszínen is ellenőrizheti.

 

Mely esetekben nem lehet igénybe venni a lehetőséget?

 • a lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított lakáskölcsönre és áthidaló kölcsönhöz,

 • meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönökhöz és

 • lejárt tőketartozás esetén, ha a tőke törlesztése a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált, valamint, ha a késedelem mértéke meghaladta a 30 napot.

A kamattámogatás egyéb feltételei

 • a kamattámogatással érintett ingatlanban a támogatott személy legalább 50%-ban tulajdonos (a tulajdonjog fennállását a bejelenést követő 45 napon belül igazolni kell);

 • új lakás vásárlása esetén 5 éven belül a hitelintézet számára be kell mutatni a használatba vételi engedélyt;

 • használt vagy új lakás vásárlása, vagy lakásépítés esetén a támogatott személynek a lakásban/ingatlanban lakóhelyet kell létesítenie az otthonteremtési kamattámogatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított egy éven belül (lakcímkártyával kell igazolni);

 • lakáskorszerűsítés és bővítés esetén a szükséges számlákat a hitelintézet számára be kell mutatni (az utolsó kölcsönrész folyósításáig);

 • ingatlan vásárlása esetén az eladó és a vevő nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói;

 • a támogatást igénylő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (pl. lakcím, személyazonosító okmány száma, stb.) a hitelintézet a Magyar Államkincstárnak átadja.

A kamattámogatást igénylő személyre a vonatkozó jogszabály további feltételeket határoz meg. Ilyen feltételek például a társadalombiztosítási jogviszony megléte, köztartozás-mentesség stb.

Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke

fokuszban az otthonteremtésAz otthonteremtési kamattámogatás mértékét az állampapírhozam (vagy ha ez nem lehetséges, az Államadósság Kezelő Központ /ÁKK Zrt./ által közzétett referenciahozam) alapján kalkulálják. Az  ÁKK Zrt. honlapján  megtekinthetőek a vonatkozó állampapírhozamok vagy referenciahozam.

Az állami kamattámogatás igénybevétele abban az esetben lehetséges, ha a bank által megállapított ügyleti kamatláb nem haladja meg a vonatkozó állampapírhozam (vagy referenciahozam) 130%-ának 3%-ponttal növelt értékét.

A kamattámogatásban részesülőnek a támogatás időszakában az alábbi mértékekkel csökkentett kamatot kell megfizetnie a felvett hitele után.

 

 

 

Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke az állampapírhozamnak:

 • új lakás építése, vásárlása esetén

  • legfeljebb 2 gyermek esetén 60%

  • kettőnél több gyermek esetében 70%.

 • használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos, használt lakás bővítése esetén 50%.

Példa:

 • új lakás építése egy három gyermeket nevelő család esetében,

 • ha az állampapírhozam mértéke 5,99%, tehát a kamattámogatás mértéke ennek 70%-a, azaz 4,19 százalékpont,

 • a felvett hitel támogatás nélküli kamata 10,5% (a hitel maximális ügyleti kamata 10,79%),

 • akkor a családnak 10,5%-4,19%,  azaz 6,31%-os kamatot kell fizetni.

Amennyiben az ügyleti kamat azon része, amelyet az adósnak kell fizetnie 6% alá csökken, akkor a kamattámogatás mértéke oly mértékben csökken, hogy a támogatott személy által fizetett rész elérje a 6%-ot. Amennyiben az ügyleti kamat 6 % alá csökken, az adósnak a teljes ügyleti kamatot kell megfizetnie.

Jó, ha tudja, hogy…
a hitelintézet – szerződés szerinti teljesítés esetén – olyan ügyleti kamatot számíthat fel, amely a kölcsön futamidejének első öt évében legalább egy évig fix. Eszerint az ügyleti kamat mértéke legfeljebb évente változhat

 

Mely esetekben vonhatja vissza a hitelintézet a kamattámogatást?

A hitelintézet a kamattámogatást visszavonja, vagy a már igénybevett kamattámogatást a kamatokkal együtt visszafizetteti, amennyiben

 • az építési munkák 5 éven belül nem készülnek el;
 • az építtető az építési szándékától eláll;
 • a használatbavételi engedély megszerzése előtt a szerződés valamilyen oknál fogva meghiúsul; vagy
 • a támogatott személy a használatbavételi engedélyt 5 éven belül nem mutatja be a hitelintézet számára.

 

További információ és szerződéskötés kirendeltségeinken.