2017-10-04 11:02:07

Ügyfelek tájékoztatása a 2017. október 31-ei egyesülésről

 

2017. év végéig jelentős átalakuláson megy keresztül a takarékszövetkezeti szektor: az országban jelenleg működő 52 takarékszövetkezet egyesüléséből várhatóan összesen 12 regionális központú, tőkéjében erős, stabil és hatékonyan működő takarékszövetkezet jön létre egységes informatikai háttérrel.

Nyugat Takarék 

A bankszektorban rendkívül intenzív verseny zajlik, a nagy kereskedelmi bankokkal a takarékszövetkezetek csak együttes összefogással tudják felvenni a versenyt. Az egyesülési folyamat ezért a takarékszövetkezetek közös stratégiájának egyik sarkalatos eleme, melynek révén regionális szintű projekteket is tudnak majd hitelezni, az egyesülésekkel egy időben zajló informatikai fejlesztések pedig lehetővé teszik, hogy az Integráció tagjai a jövőben egységes, korszerű digitális szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleiknek. Mivel a takarékszövetkezetek a mezőgazdaság legaktívabb finanszírozói közé tartoznak, a régiók kialakításánál fontos szempont például a termelési láncok (pl. termelők és kereskedők) közös régióba szervezése, mivel így sokkal könnyebbé válik közöttük az együttműködés.

A hivatkozott egyesülések természetesen nem érintik a takarékszövetkezetek ügyfeleit, a szövetkezeti hitelintézetek az egyesülések ideje alatt is a megszokott módon, zavartalanul működnek. A szervezeti változások továbbá nem eredményezik a meglévő termékek módosulását sem, így például a korábban felvett hitelek, vezetett folyószámlák, lekötött betétek és vásárolt értékpapírok is változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak.

A takarékszövetkezetek továbbra is tagjai maradnak a szövetkezeti hitelintézetek országos Garanciaközösségének. Ez azt jelenti, hogy az Integráció valamennyi tagja együttesen vállal felelősséget az érintett ügyfelekkel szemben arra az esetre, ha bármely takarékszövetkezet bajba kerülne.

Az egyesülésekkel az Integráció komoly lépést tesz az országosan egységes termékkínálat, továbbá fiók- és informatikai hálózat kialakítása felé. Az egyesülések elősegítik, hogy a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációja az egyik legnagyobb, legkorszerűbb és legbiztonságosabb hazai pénzügyi csoporttá váljon.

A fent bemutatott egyesülések egyik sarokkövét képezi, hogy a Kisalföld Takarék Szövetkezet, a SAVARIA Takarékszövetkezet, a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet és a „Rábaközi” Takarékszövetkezet küldöttgyűlései 2017. augusztus 25-én elhatározták az öt Takarékszövetkezet beolvadás útján történő egyesülését, mellyel egy Győr-Moson-Sopron és Vas megyét magába ölelő regionális takarékszövetkezet jön létre a 12 továbbműködő szövetkezeti hitelintézet egyik tagjaként. A beolvadás tervezett határnapja 2017. október 31. napja.
A küldöttgyűlési döntések értelmében a SAVARIA Takarékszövetkezet, a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet és a „Rábaközi” Takarékszövetkezet mint beolvadók beolvadnak a Kisalföld Takarék Szövetkezetbe, mint átvevő takarékszövetkezetbe, amely az egyesülést követően a négy beolvadó takarékszövetkezet általános jogutódjaként Nyugat Takarék Szövetkezet elnevezéssel és új székhellyel, 9023 Győr, Bartók Béla utca 2-4. szám alatt működik tovább.
A jogutód Nyugat Takarék Szövetkezet főbb adatai:

  • tulajdonosi kör: 2756 tag (2737 természetes személy, 19 jogi személy)
  • saját tőke nagysága: 6.853.670 ezer Ft
  • mérlegfőösszege: 128.408.759 ezer Ft
  • ügyfelekkel szemben követelése (hitelek): 51,148 milliárd Ft
  • ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (betétek): 109,127 milliárd Ft
  • ügyfeleink értékpapír számlái egyenlege: 44,247 milliárd Ft

A tovább működő Nyugat Takarék Szövetkezet 107 fiókban, 565 fő munkavállalóval szolgálja ki jelenlegi és jövőbeni ügyfeleit, Győr-Moson-Sopron megye 12 városa közül 10 városban, míg Vas megye 13 városa közül 13 városban leszünk jelen.
Az egyesülő takarékszövetkezetek alapításai óta eltelt közel 60 év bizonyította a Takarékszövetkezetek életképességét. Az egyesült Nyugat Takarék Szövetkezet célja, hogy magas szakmai színvonalon, az eddig megszokott rugalmas és gyors ügyfél kiszolgálással álljon meglévő és jövőbeli ügyfelei rendelkezésére.
A fenti számok és az eredményes működés bizonyítja, hogy a tagok által eldöntött, a megfelelő hatóságok által engedélyezett egyesülés egy tőkeerős, még több ügyfelet kiszolgálni képes, teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szövetkezeti hitelintézetet működtet tovább.
Az egyesülés tervezett időpontját, 2017. október 31-ét követően informatikai átállás is lesz, ezért a Nyugat Takarék Szövetkezet – a 2017. november 1-jei, mindenszentek napja miatti munkaszüneti napot követően – 2017. november 2-án és 3-án pénztári és könyvelési bankszünnapot tart és 2017. november 4-én, szombaton az egyébként szombatonként nyitva tartó városi egységek is zárva lesznek.
A bankjegykiadó ATM-ek működni fognak a zárva tartási napok alatt is, de az ügyfelek csak a 2017. október 31-én fennálló egyenleg erejéig tudnak bankkártyával készpénzhez jutni, mert a 2017. november 1-jétől 2017. november 5-éig tartó időszakban beérkező jóváírások, munkabérek, járandóságok csak 2017. november 6-án kerülnek könyvelésre az érintett számlákon.
Az egyesülő takarékszövetkezetek kérik ügyfeleiket, hogy mindenszentek napja és a további két bankszünnap miatt jól tervezzék meg készpénz igényüket, és ha szükséges, akkor gondoskodjanak arról, hogy magasabb egyenleg álljon rendelkezésükre.
Az ügyfelek lakossági és pénzforgalmi számlaszámai az egyesülés, illetve az informatikai rendszerre történő átállás miatt nem változnak. Az OBA általi biztosítottság feltételeiről minden ügyfél külön levélben kap tájékoztatást.
A hitelszámlával, kölcsönnel rendelkező ügyfeleknek nincsen teendőjük, hiszen a megkötött szerződésekben rögzített feltételek nem változnak, az Általános Üzletszabályzat, az üzletági üzletszabályzat(ok), a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint Általános Szerződési Szabályok és a hirdetmények továbbra is érvényesek maradnak.

A Nyugat Takarék Szövetkezet Győr-Moson-Sopron megye és Vas megye meghatározó pénzintézete kíván lenni, amelyben az egyesülő takarékszövetkezetek által eddig nyújtott valamennyi pénzügyi szolgáltatás a továbbiakban is elérhető lesz.

Az egyesülő takarékszövetkezetek több hónapja készülnek arra, hogy a létrejövő új szervezet rugalmasan szolgálja ki az ügyfeleket a jövőben is, biztosítva a folyamatosságot.

2017. szeptember 26.


Egyesülő takarékszövetkezetek

 

PDF Tájékoztatás egyesülésről Nyugat